У СЕПТЕМБРУ ЋЕ СВИ ЂАЦИ БИТИ ТЕСТИРАНИ НА КОРОНУ, ОНЛАЈН НАСТАВА ВИШЕ НИЈЕ ОПЦИЈА!

ucionica-pixa

Вапај просветних радника, да ако и трећу школску годину за редом наши ученици проведу у онлајн настави да ће од нашег школства остати само образовна рушевина, очигледно је стигао до ушију оних који о томе одлучују у Влади Србије и Министартсву просвете, што је, иначе, подржано и у пристиглој сугестији европског огранка Светске здравствене организације.Како тврди извор Гласа јавности министар просвете, Бранко Ружић, добио је сагласност у Влади Србије да се на почетку школске године у свим школама у Србији ураде ПЦР и антигенски тестови како би се избегло враћање на онлајн наставу, поготово јер се помиње нови талас епидемије корона вируса.

Да већ у јулу преломе овако важну одлуку, која ће свакако подстицајно утицати на наше образовање, охрабрила је и недавна препорука европског огранка Светске здравствене организације, коју је Гласу јавности доставио извор из Министарства просвете:

НЕ ПРОПУСТИТЕ
У Србији причају о онлине настави, а имамо ђаке који немају ни струју
У Србији причају о онлине настави, а имамо ђаке који немају ни струју
- Летњи месеци пружају прилику владама да уведу пакет мера које ће допринети смањивању стопе заразе и избегавању затварања школа. Алтернативна настава или затварање школа су већ негативно утицали на образовање и социјалну и менталну добробит деце и младих. Тестирање у школама би могло да се препоручи у случају кластера у некој установи, али Светска здравствена организација сматра да тестирање може да се препоручи чак и у одсуству симптома код ученика и запослених. Не можемо да дозволимо да деци буду ускраћено образовање и развој због пандемије. Затварање школа је и до сада било једино крајња мера и то само у случају експлозије броја заражених или ако ширење заразе не може да се контролише неком другом мером – пише у препоруци европског огранка Светске здравствене организације достављеној Влади Србије и Министарству просвете, коју је потписао њен директор Ханс Клуге.

Такође, како сазанејмо од нашег извора, уз ову препоруку на исте адресе у Београду стигла су, личи као синхронизовано, заједничка саопштењу Унескаи Уницефа у коме се понављају препоруке и идентична оцена из Светсе здравствене организације да су многе рестрикитвне мере у школству “негативно утицало на образовање и социјалну и менталну добробит деце и младих”.

 

На постигнут договор надлежних у Влади Србије и Министарству просвете, према нашем извору,утицали су свакако и не баш задовољавајући резултати тестирања међу свршеним основцима, коју су очегледна последица прекомерне употребе алтернативне наставе у односу на класичну, која јесте била изнуђена пандемијом корона вируса, али је уверење да се одлучније мора сачувати што квалитетнији наставни процес у нашим школама.

Надамо се да ће ова одлука послати и оптимистичку поруку да ће се у Србији у будућности све више играти на памет него на срећу, јер није пријатна чињеница, из недавно објављене информације, да имамо 4.963 кладионица и коцкарница а, у односу на њих, тек 3.782 основних и средњих школа.

(Глас јавности)

3 коментара на У СЕПТЕМБРУ ЋЕ СВИ ЂАЦИ БИТИ ТЕСТИРАНИ НА КОРОНУ, ОНЛАЈН НАСТАВА ВИШЕ НИЈЕ ОПЦИЈА!

 1. Нена каже:

  PCR testiranjem se moze uzeti DNK maloletnih osoba. Ko to
  zahteva ? UNESCO i UNICEF nemaju te nadleznosti. Clan Zakona o pravima pacijenta Član 21.
  Član 21

  Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom.

  Podatke iz stava 1. ovog člana, dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavlja određene poslove iz zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i pravnom licu koje obavlja poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kod kojih je pacijent zdravstveno osiguran, a kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih nadležnosti.

  Naročito osetljivim podacima o ličnosti pacijenta smatraju se i podaci o ljudskim supstancama, na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica od koga one potiču.

  Lica iz stava 2. ovog člana, kao i druga lica koja neovlašćeno, odnosno bez pristanka pacijenta ili zakonskog zastupnika, raspolažu podacima iz medicinske dokumentacije u suprotnosti sa ovim članom, i neovlašćeno iznose u javnost te podatke, odgovorni su za odavanje naročito osetljivih podataka, u skladu sa zakonom.

 2. Nena каже:

  VODITE RACUNA I O SLEDECEM !!!!!!!
  Član 22

  Dužnosti čuvanja podataka iz člana 21. stav 1. ovog zakona, nadležni zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena kod poslodavaca iz člana 21. stav 2. ovog zakona, mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, ili na osnovu odluke suda.

  Ako je pacijent, odnosno zakonski zastupnik, pismenom izjavom ili ovlašćenjem overenim kod nadležnog organa, a koje se čuva u medicinskoj dokumentaciji, dao pristanak na saopštavanje podataka o zdravstvenom stanju, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

  Izuzetno od stava 2. ovog člana, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta punoletnom članu uže porodice, i u slučaju kada pacijent nije dao pristanak na saopštavanje podataka o svom zdravstvenom stanju, ali je saopštavanje tih podataka neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za člana porodice.

  V KAZNENE ODREDBE

  Prekršaji

  Član 44

  Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost ako:

  1) pacijentu ne omogući ostvarivanje prava na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije (član 12);

  2) bez pristanka pacijenta, odnosno protivno njegovoj volji ili bez pristanka zakonskog zastupnika deteta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, budu preduzete medicinske mere (član 15. st. 2. i 3);

  3) pacijentu ne omogući uvid u svoju medicinsku dokumentaciju (član 20. stav 1);

  4) zakonskom zastupniku ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju kada je pacijent dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti (član 20. stav 2);

  5) detetu, koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, ne omogući uvid u njegovu medicinsku dokumentaciju (član 20. stav 3);

  6) prekrši obavezu čuvanja naročito osetljivih podataka o ličnosti pacijenta, odnosno raspolaže ili rukuje podacima iz medicinske dokumentacije pacijenta suprotno odredbama čl. 21. i 22;

  7) pacijentu, zakonskom zastupniku, odnosno punoletnom članu uže porodice ne omogući ostvarivanje prava iz člana 23;

  8) prekrši pravo deteta, koje je navršilo 15 godina života, na poverljivost podataka, koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji i ako prekrši obavezu da u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, tu informaciju saopšti njegovom zakonskom zastupniku (član 24);

  9) pre početka medicinskog istraživanja ne osigura pacijenta, koji učestvuje u medicinskom istraživanju, kod nadležne organizacije za osiguranje ili ako vrši medicinsko istraživanje koje uključuje pacijente, bez prethodne odluke etičkog odbora zdravstvene ustanove (član 25. st. 9. i 11);

  10) savetniku pacijenata ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru ili ako, u postupku po prigovoru, u roku od pet radnih dana ne dostavi savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja (član 40. st. 4. i 5);

  11) direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse ne dostavi u određenom roku obaveštenje savetniku pacijenata o preduzetim merama po prigovoru (član 41. stav 4).

  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom pravnom licu koje obavlja zdravstvenu delatnost novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana tač. 2) do 7), 9) i 10) kazniće se i zdravstveni radnik preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

 3. Sone каже:

  Ne može se uslovljavati testiranjem dece ili bilo kojom drugom medicinskom merom pohađanje osnovne škole, jer je ista Zakonom OBAVEZNA!

Коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

*

code

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*